Xena’s Kitchen

august 2022

SLOVANSKÉ HRADISKÁ – POZOSTATKY KOLOVÝCH HRADIEB

Pozostatky slovanského hradiska sa nachádzali na jednom z výbežkov Devínskej Kobyly, smerujúcom k rieke Morave (oproti Hradu Devín). Dole na brehu rieky Moravy sa nachádzalo hradisko „Lom” a vyššie na svahu ležalo druhé hradisko „Na pieskoch”. Hradisko „Na pieskoch” je známe ako jedno z prvých slovanských hradísk a malo podobu ľadviny. 

SLOVANSKÉ HRADISKÁ – POZOSTATKY KOLOVÝCH HRADIEB Read More »

SLOVANSKO-AVARSKÉ POHREBISKO

V rokoch 1926 – 1933 odkryl J. Eisner slovansko-avarské pohrebisko z obdobia Samovej ríše. Preskúmaných bolo 883 hrobov, z toho 27 žiarových. Našli sa hroby bohatých jazdcov s výzbrojou, s konskými postrojmi a s vedierkami s kovovými obručami. Pochované ženy boli zdobené náušnicami a záušnicami. Najviac sa našlo hlinených nádob vytáčaných na kruhu, ale i

SLOVANSKO-AVARSKÉ POHREBISKO Read More »

DEVÍNSKE JAZERO

Je chatová osada ležiaca severne od Devínskej Novej Vsi. Rozprestiera sa na v katastri Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica a  Mást. Je najzápadnejším a súčasne najsevernejším bodom Bratislavy. Jej okrajom prechádza cyklistický chodník, vedúci povodím rieky Morava s unikátnou flórou a faunou. Turisti sa môžu občerstviť v miestnom bufete, zakúpiť si čerstvé čučoriedky z miestnej

DEVÍNSKE JAZERO Read More »

MARCHEGSKÉ MOSTY

Marcheggské mosty tvorí sústava piatich premostení železnice nad riekou Morava. Sú súčasťou pôvodnej železničnej sústavy mostov vedúcich cez územie Devínskej Novej Vsi, z ktorých päť  je priamo prepojených s Marcheggom. Preto aj nesú názov Marcheggské mosty. Postavené boli v roku 1848 a bola po nich daná do prevádzky železnica Viedeň – Bratislava.  Mohutné tehlové oblúky

MARCHEGSKÉ MOSTY Read More »

NIVA MORAVY

V zaplavovanom území okolo rieky Moravy môžeme obdivovať zvyšky pôvodných lužných lesov, mŕtve ramená a  najväčší komplex vlhkých lúk v strednej Európe. Územie si zachovalo svoj prirodzený ráz najmä vďaka dlhoročnému zákazu vstupu (Železná opona) v  minulosti. Nivou rieky Moravy, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, vedie najdlhší náučný chodník na Slovensku.

NIVA MORAVY Read More »

BUNKRE

Bunkre, nachádzajúce sa na území Devínskej Novej Vsi, sa začali stavať v tridsiatych rokoch 20. storočia. Boli postavené ako súčasť plánovanej obrannej línie postavenej na hranici medzi Rakúskom a Československom. V roku 1938 bolo na území Československa vybudovaných spolu 5832 takýchto bunkrov, pričom cena jedného bunkru v tom čase bola 60 tis. Kčs. Československá armáda

BUNKRE Read More »

Návrat hore