Xena’s Kitchen

DEVÍNSKA KOBYLA

Dominantou, ktorá patrí v tejto lokalite k prírodným fenoménom je masív Devínskej Kobyly. Pomenovanie dostal už v dávnej minulosti, keď boli jeho svahy  spásané a kosené a pripomínali tak ľuďom z diaľky chrbát “kobyly”. Po výstupe na Devínsku Kobylu sa pred vami otvorí jedinečný svet prírody jeho fauny a flóry, ale aj jej neživej zložky, napríklad jaskyne vo vápencoch, pieskový odkryv, úvaliny a erózne ryhy. Najzaujímavejšou časťou Devínskej Kobyly je pieskový odkryv Sandberg

Návrat hore