Xena’s Kitchen

MÚZEUM KULTÚRY CHORVÁTOV NA SLOVENSKU

Významnou časťou histórie DNV je chorvátske osídlenie. Chorváti do tejto oblasti prišli počas tzv. chorvátskej kolonizácie v 16. storočí. Stála expozícia chorvátskych dejín a  kultúry poskytuje širokej verejnosti informácie o  ich bohatej materiálnej i  duchovnej kultúre. Múzeum tu dokumentuje a realizuje vedecký výskum dejín a kultúry Chorvátov na Slovensku od ich príchodu na územie dnešného Slovenska až po súčasnosť.

Návrat hore