Xena’s Kitchen

SLOVANSKÉ HRADISKÁ – POZOSTATKY KOLOVÝCH HRADIEB

Pozostatky slovanského hradiska sa nachádzali na jednom z výbežkov Devínskej Kobyly, smerujúcom k rieke Morave (oproti Hradu Devín). Dole na brehu rieky Moravy sa nachádzalo hradisko „Lom” a vyššie na svahu ležalo druhé hradisko „Na pieskoch”. Hradisko „Na pieskoch” je známe ako jedno z prvých slovanských hradísk a malo podobu ľadviny. 

Návrat hore