Xena’s Kitchen

Tip na výlet

SPOZNAJTE KRÁSY DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI

Na potulkách Devínskou Novou Vsou a jej okoli vás určite osloví jej rozmanitosť, prírodné či kultúrne bohatstvo. Odporúčame navštíviť tieto miesta a možnosti, ako urobiť sebe či rodine príjemný zážitok.

ZAUJÍMAVÉ MIESTA V BLÍZKOSTI XENA'S KITCHEN

MÚZEUM KULTÚRY CHORVÁTOV NA SLOVENSKU

Významnou časťou histórie DNV je chorvátske osídlenie. Chorváti do tejto oblasti prišli počas tzv. chorvátskej kolonizácie v 16. storočí. Stála expozícia chorvátskych dejín a  kultúry poskytuje širokej verejnosti informácie o  ich bohatej materiálnej i  duchovnej kultúre. Múzeum tu dokumentuje a realizuje vedecký výskum dejín a kultúry Chorvátov na Slovensku od ich príchodu na územie dnešného Slovenska až po súčasnosť.

RYBNÍK MLYNSKÁ

Rybník na Mlynskej ulici (pri Istrijskej) je obľúbenou zónou na relax. Nachádza sa v hlavnom meste, ale jeho energia a atmosféra je pokojná, kľudná, úplne ako na vidieku.

ŠROT PARK

V parku je umiestnených množstvo zvierat vyrobených zo šrotu v životnej veľkosti, ktoré žijú v slovenských lesoch. Pozvárané kusy odpadu tak dostali konkrétny tvar a nový život. Nájdete tu orla pristávajúceho do hniezda vytvoreného z odpadového dreva, vlka naháňajúceho zajaca, či jazveca aj s nenápadnou vyhĺbenou norou. V roku 2022 bola expozícia rozšírení o sochy z rôznych príbehov, rozprávok a filmov.

OSTATNÉ KULTÚRNE A PRÍRODNÉ DESTINÁCIE V DNV

SLOVANSKÉ HRADISKÁ – POZOSTATKY KOLOVÝCH HRADIEB

Pozostatky slovanského hradiska sa nachádzali na jednom z výbežkov Devínskej Kobyly, smerujúcom k rieke Morave (oproti Hradu Devín). Dole na brehu rieky Moravy sa nachádzalo hradisko „Lom” a vyššie na svahu ležalo druhé hradisko „Na pieskoch”. Hradisko „Na pieskoch” je známe ako jedno z prvých slovanských hradísk a malo podobu ľadviny. 

SLOVANSKO-AVARSKÉ POHREBISKO

V rokoch 1926 – 1933 odkryl J. Eisner slovansko-avarské pohrebisko z obdobia Samovej ríše. Preskúmaných bolo 883 hrobov, z toho 27 žiarových. Našli sa hroby bohatých jazdcov s výzbrojou, s konskými postrojmi a s vedierkami s kovovými obručami. Pochované ženy boli zdobené náušnicami a záušnicami. Najviac sa našlo hlinených nádob vytáčaných na kruhu, ale i primitívnych, zhotovených bez hrnčiarskeho kruhu. 

DEVÍNSKE JAZERO

Je chatová osada ležiaca severne od Devínskej Novej Vsi. Rozprestiera sa na v katastri Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica a  Mást. Je najzápadnejším a súčasne najsevernejším bodom Bratislavy. Jej okrajom prechádza cyklistický chodník, vedúci povodím rieky Morava s unikátnou flórou a faunou. Turisti sa môžu občerstviť v miestnom bufete, zakúpiť si čerstvé čučoriedky z miestnej farmy, poprípade si objednať splavovanie rieky Moravy.

MARCHEGSKÉ MOSTY

Marcheggské mosty tvorí sústava piatich premostení železnice nad riekou Morava. Sú súčasťou pôvodnej železničnej sústavy mostov vedúcich cez územie Devínskej Novej Vsi, z ktorých päť  je priamo prepojených s Marcheggom. Preto aj nesú názov Marcheggské mosty. Postavené boli v roku 1848 a bola po nich daná do prevádzky železnica Viedeň – Bratislava.  Mohutné tehlové oblúky pôsobia ešte aj v dnešnej dobe monumentálne a Marcheggské mosty patria dodnes k najkrajším slovenským mostom.

NIVA MORAVY

V zaplavovanom území okolo rieky Moravy môžeme obdivovať zvyšky pôvodných lužných lesov, mŕtve ramená a  najväčší komplex vlhkých lúk v strednej Európe. Územie si zachovalo svoj prirodzený ráz najmä vďaka dlhoročnému zákazu vstupu (Železná opona) v  minulosti. Nivou rieky Moravy, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, vedie najdlhší náučný chodník na Slovensku.

DENDROPARK POD DEVÍNSKOU KOBYLOU (sídlisko Podhorské)

Náučná prírodná lokalita sa nachádza na severnom svahu Devínskej Kobyly nad sídliskom Podhorské. Sú tu vysadené pôvodné druhy stromov a  kríkov, ktoré rastú na Devínskej Kobyle, pri každom druhu dreviny je osadená informačná tabuľa.

MÚZEUM ŽELEZNEJ OPONY

Toto múzeum pod holým nebom nájdete na konci ulice Na mýte. Nachádza sa tu časť ostnatého plotu ako spomienka na hraničné zátarasy oddeľujúce západnú a východnú Európu. Začína na konci ulice Na mýte a popri Cyklomoste slobody. Sú tu ponechané zvyšky ostnatého plotu, ktorý sa začal budovať v r. 1950 a aj obranné hraničné opevnenia – betónové bunkre pozdĺž rieky Moravy, z ktorých jeden sa nachádza aj pod mostom. Pri Cyklomoste slobody je pamätník „Obetiam železnej opony“ od akademického sochára Juraja Čuteka.

CYKLOMOST SLOBODY

Cyklomost Slobody je most vedúci ponad rieku Morava. Spája jej slovenský a rakúsky breh a vytvára tak prepojenie už existujúcich cyklotrás. Most vznikol na trase pôvodného mosta vybudovaného z roku 1771 za čias vlády Márie Terézie. Bol otvorený  22. septembra 2012.

BUNKRE

Bunkre, nachádzajúce sa na území Devínskej Novej Vsi, sa začali stavať v tridsiatych rokoch 20. storočia. Boli postavené ako súčasť plánovanej obrannej línie postavenej na hranici medzi Rakúskom a Československom. V roku 1938 bolo na území Československa vybudovaných spolu 5832 takýchto bunkrov, pričom cena jedného bunkru v tom čase bola 60 tis. Kčs. Československá armáda však bunkre nikdy nepoužila, lebo vojna sa už vtedy viedla pohyblivým systémom za pomoci tankov.  Dodnes ich zostalo zachovaných celkovo jedenásť.

ZÁMOK SCHLOSS HOF

V roku 1725 získal princ Eugen Savojský štvorkrídlový kaštieľ zo 17. storočia a vybudoval z neho veľkolepý zámocký areál. Za jeho pôsobenia vznikol jedinečný umelecký celok tvorený budovou zámku, záhradami a rozľahlým statkom, ktoré môžete obdivovať aj dnes.

DEVÍNSKA KOBYLA

Dominantou, ktorá patrí v tejto lokalite k prírodným fenoménom je masív Devínskej Kobyly. Pomenovanie dostal už v dávnej minulosti, keď boli jeho svahy  spásané a kosené a pripomínali tak ľuďom z diaľky chrbát “kobyly”. Po výstupe na Devínsku Kobylu sa pred vami otvorí jedinečný svet prírody jeho fauny a flóry, ale aj jej neživej zložky, napríklad jaskyne vo vápencoch, pieskový odkryv, úvaliny a erózne ryhy. Najzaujímavejšou časťou Devínskej Kobyly je pieskový odkryv Sandberg

PIESKOVEC – SANDBERG

Pieskový odkryv Sandberg je unikátny pozostatok treťohorného bádenského mora spred 15 miliónov rokov. Bolo tu nájdených vyše 350 rôznych druhov skamenelín, medzi inými napríklad zuby žralokov, stavce veľrýb, zvyšky chobotnatca, či kosti opíc. K najvzácnejším nálezom patria zuby Dryopiteka. Vstup na  lokalitu je však z  bezpečnostných a  ochranárskych dôvodov zakázaný (nestabilná hornina).
Návrat hore